Poziv na testiranje kandidata

Slika /2018/zastava policija.JPG

Testiranje kandidata za rukovodeća mjesta u Policijskoj upravi istarskoj održat će se 12. prosinca 2018. godine (srijeda) s početkom u 09,00 sati u sjedištu policijske uprave, Pula, Trg Republike 1, mala sala (III kat).  

Foto: Ilustracija

Komisija za provedbu internog oglasa za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika u Policijskoj upravi istarskoj objavljuje poziv na testiranje kandidatima koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa, objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave i Ministarstva unutarnjih poslova dana  05. studenog 2018. godine, za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi istarskoj, na radna mjesta
 
1. Sektor kriminalističke policije, Služba organiziranog kriminaliteta, Odjel kriminaliteta   droga
                - voditelj Odjela kriminaliteta droga – 1 izvršitelj
 
2. Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova, Služba za pravne poslove i ljudske potencijale, Odjel pravnih poslova
                - voditelj Odjela pravnih poslova – 1 izvršitelj
 
3. Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova, Služba za pravne poslove i ljudske potencijale, Odjel za ljudske potencijale
                - voditelj Odjela za ljudske potencijale – 1 izvršitelj
 
koje će se održati dana 12. prosinca 2018. godine (srijeda) s početkom u 09,00 sati u sjedištu Policijske uprave istarske, Pula, Trg Republike 1, mala sala (III kat).

Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz internog oglasa o tome će biti obaviješteni osobno telefonom.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova www.mup.hr istovremeno s objavom internog oglasa.

Testiranje se sastoji od provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, a provodi se putem odgovora kandidata/kinja na postavljena pitanja.

Test se vrednuje bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je dobio najmanje 5 bodova.

Kandidati koji nisu pristupili testiranju ne smatraju se više kandidatima u postupku.

Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na provjeri znanja obavit će se isti dan, 12. prosinca 2018. godine, od 11,00 sati u sjedištu Policijske uprave istarske, Pula, Trg Republike 1, mala sala (III kat).

O točnom terminu i mjestu razgovora (intervjua) kandidati/kinje koji su zadovoljili na testiranju bit će osobno obaviješteni putem telefona.

Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.
 
 
 
 
 


Stranica