Poziv na testiranje kandidatima koji su se javili na javni natječaj objavljen 3. svibnja

Slika /2020/zastava policija.jpg

Testiranje će se održati dana 13. lipnja 2023. godine (utorak) s početkom u 09,30 sati u prostorijama Muzičke akademije u Puli, na adresi Pula, Rovinjska ulica 14, učionica br. 2. za radna mjesta pod brojem 3., 4., 5., 6, i 7b, u 10,15 sati za radno mjesto pod brojem 1. , u 11,00 sati za radno mjesto pod brojem 2b.,  u 11,45 sati za radno mjesto pod brojem 2a i u 12,30 sati za radno mjesto pod brojem 7a.

Foto: Ilustracija

PU istarska poziva kandidate/kinje koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu istarsku, objavljenog dana 23. studenoga 2022. godine u „Narodnim novinama“ broj: 137/22.  i na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Policijske uprave istarske za sljedeća radna mjesta:
 
 1. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE, SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE, Odjel za prijavništvo i osobne isprave
  • upravni referent za prijavništvo i osobne isprave –  1 izvršitelj/ica
 2. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE, SLUŽBA ZA DRŽAVLJANSTVO I STRANCE
  1. samostalni upravni referent za strance  - 1 izvršitelj/ica
  2. upravni referent za državljanstvo i strance - 4 izvršitelja/ice
 3. POLICIJSKA POSTAJA UMAG S ISPOSTAVOM BUJE
  • upravni referent  - 1 izvršitelj/ica
 4. POLICIJSKA POSTAJA LABIN
  • upravni referent  - 1 izvršitelj/ica
 5. POLICIJSKA POSTAJA PAZIN S ISPOSTAVOM BUZET
  • upravni referent  - 1 izvršitelj/ica
 6. POLICIJSKA POSTAJA POREČ
  • upravni referent  - 2 izvršitelja/ice
 7. POLICIJSKA POSTAJA ROVINJ
  1. viši upravni referent- 1 izvršitelj/ica
  2. upravni referent  - 1 izvršitelj/ica

koje će se održati dana 13. lipnja 2023. godine (utorak) s početkom u 09,30 sati u prostorijama Muzičke akademije u Puli, na adresi Pula, Rovinjska ulica 14, učionica br. 2. za radna mjesta pod brojem 3., 4., 5., 6, i 7b, u 10,15 sati za radno mjesto pod brojem 1., u 11,00 sati za radno mjesto pod brojem 2b.,  u 11,45 sati za radno mjesto pod brojem 2a i u 12,30 sati za radno mjesto pod brojem 7a.

Kandidati/kinje koji su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavanju formalne uvjete iz javnog natječaja biti će o testiranju obaviješteni telefonskim putem.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave istarske: Policijska uprava istarska - Javni natječaj za prijam u državnu službu (gov.hr)  istovremeno s objavom javnog natječaja.

Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjama prijavljenim na javni natječaj. Obavijest će im biti dostavljena putem elektroničke pošte.
 
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na brojeve telefona 052/532-500 i 052/532-320.
 
PRAVILA TESTIRANJA
 
 1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na oglas za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
   
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se odražava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju
 
 1. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u prostoriju gdje će se održavati testiranje.
            Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta.
 
 1. Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
 1. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
            - koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
            - koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
            - napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi
              testiranje;
            - razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti
              koncentraciju kandidata/kinja; 
            - ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja,
              a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu oglasa. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 
 1. Na razgovor (intervju) će se pozvati svi kandidati/kinje koji su zadovoljili  na testiranju. 
   
 2. Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
            Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje odnosno  svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.

Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama koji su zadovoljili na pismenoj provjeri znanja će se obavljati dana 15. lipnja 2023. godine od 09,00 do 15,00 sati u prostorijama Policijske uprave istarske, Pula, Trg Republike 1, mala sala , III kat, dok će o točnom vremenu održavanja intervjua kandidati/kinje biti pravovremeno obavješteni.
 

Najave