Poziv na testiranje kandidatima za natječaj

Slika /2018/zastave policija i rh.jpg

Policijska uprava istarska poziva kandidate za Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Foto: Ilustracija
 
Policija poziva na testiranje kandidate koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu istarsku, objavljenog dana 09. travnja 2021. godine u „Narodnim novinama“ broj 37/21.  i web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Policijske uprave istarske za sljedeća radna mjesta:
 
1. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE, Služba za upravne poslove, Odjel za prijavništvo i osobne isprave
upravni referent za prijavništvo i osobne isprave – 2 izvršitelja
 
2. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE, Služba za državljanstvo i statusna pitanja stranaca
 
upravni referent za državljanstvo, strance i azil – 1 izvršitelj
 
3. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA, Služba  materijalno-financijskih poslova, Odjel financijskih poslova
 
računovodstveni referentobračuna plaća – 1 izvršitelj,
4. POLICIJSKA POSTAJA POREČ
 
upravni savjetnik – 1 izvršitelj
                      viši upravni referent – 1 izvršitelj
upravni referent – 1 izvršitelj
 
            5. POLICIJSKA POSTAJA PAZIN
                        upravni referent – 1 izvršitelj
 
koje će se održati u prostorijama Sveučilišta Jurja Dobrile, Fakultet ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković u Puli, Petra Preradovića 1 (dvorane Pula i Istra) kako slijedi:
 • Dana 09. lipnja 2021. godine (srijeda):
  • za radna mjesta pod točkom 1. i 2. javnog natječaja s početkom u 09,00 i 10,30 sati,
  • za radna mjesta pod točkom 4. javnog natječaja i to upravni savjetnik i viši upravni referent s početkom u 13,00 sati.
 
 • Dana  10. lipnja 2021. godine (četvrtak):
  • za radno mjesto pod točkom 3. javnog natječaja s početkom u 09,00 i 10,30 sati,
  • za radna mjesto pod točkom 4. javnog natječaja i to upravni referent s početkom u 09,00 i 10,30 sati, 
  • za radno mjesto pod točkom 5. javnog natječaja s početkom u 09,00 i 10,30 sati.
  KANDIDATI KOJI UDOVOLJAVAJU UVJETIMA IZ JAVNOG NATJEČAJA O TOME KAO I TOČNOM SATU/TERMINU TESTIRANJA DANA 09. i 10. LIPNJA 2021.
ĆE  BITI OBAVIJEŠTENI OSOBNO TELEFONOM.
 
 
NAPOMENA
 
Prilikom provedbe testiranja obavezno je pridržavanje mjera i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi prevencije širenja epidemije bolesti COVID – 19, a koje se sastoje u slijedećem:
 
 • prilikom ulaska u prostor u kojem se održava testiranje kandidatima/kinjama će se izmjeriti temperatura, a u slučaju povišene temperature kandidatu/kinji će biti onemogućen pristup provjeri, kao i kandidatima kojima je određena mjera COVID ili samoizolacija,
 • kandidat/kinja treba doći s maskom na licu koju treba ispravno nositi ili će je dobiti prilikom ulaska u prostoriju,  a osim medicinskih maski, mogu se koristiti i platnene maske za lice,
 • pri ulasku u prostor gdje se održava testiranje kandidati su obvezni dezinficirati ruke,
potrebno je održavati fizičku distancu među osobama od 2 metra kod ulaženja i kretanja u prostoru u kojem se održava testiranje, neovisno o tome sjedi li se u klupama ili se čeka u redu za vrijeme trajanja postupka.
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr/vijesti/javni-natjecaj-za-prijam-u-drzavnu-sluzbu-na-neodredjeno-vrijeme/26101 istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjama prijavljenim na javni natječaj. Obavijest će im biti dostavljena putem elektroničke pošte, a ukoliko u prijavi nisu naveli e-mail adresu, obavijest će im biti dostavljena poštanskom službom.
 
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon 052/532-500 i 052/532-320.
 
PRAVILA TESTIRANJA
 
 1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 2. NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
 1. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje.
            Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta.
 1. Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
 1. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
            - koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
            - koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
            - napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi
              testiranje;
            - razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti
              koncentraciju kandidata/kinja; 
            - ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja,
              a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu natječaja. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 1. Na razgovor (intervju) će se pozvati  kandidati/kinje koji su ostvarili/le ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ukoliko se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj će se broj povećati za broj traženih izvršitelja.
Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.
Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje odnosnosvakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
           
O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni.

Stranica