Poziv na testiranje

Slika /2018/zastave policija i rh.jpg

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa, objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave i Ministarstva unutarnjih poslova dana  31. prosinca 2018. godine, za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika/ca u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi istarskoj, na radna mjesta:    

Foto: Ilustracija

Policijska uprava istarska obavještava kandidate koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa, objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave i Ministarstva unutarnjih poslova dana  31. prosinca 2018. godine, za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika/ca u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi istarskoj, na radna mjesta:

1. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA
-   načelnik Sektora pravnih, financijskih i tehničkih poslova 

2. SEKTOR ZA GRANICU
-   načelnik Sektora za granicu

3. SLUŽBA ZA JAVNI RED
-  voditelj Službe za javni red

da će se testiranje održati dana 07. veljače 2019. godine (četvrtak) s početkom u 09,00 sati u sjedištu Policijske uprave istarske, Pula, Trg Republike 1, mala sala (III kat).

Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz internog oglasa o tome će biti obaviješteni osobno telefonom.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova www.mup.hr istovremeno s objavom internog oglasa.

Testiranje se sastoji od provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, a provodi se putem odgovora kandidata/kinja na postavljena pitanja.

Test se vrednuje bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je dobio najmanje 5 bodova.

Kandidati koji nisu pristupili testiranju ne smatraju se više kandidatima u postupku.

Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na provjeri znanja obavit će se isti dan, 07. veljače 2019. godine, s početkom u 11,00 sati u sjedištu Policijske uprave istarske, Pula, Trg Republike 1, mala sala (III kat).

Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.
 


Stranica