''Stop neosiguranim vozilima''

Slika PU_I/pressica stop neos vozilima (2).JPG

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Hrvatski ured za osiguranje nastavili su aktivnosti u okviru akcije ''Stop neosiguranim vozilima'' pa je tako danas, s početkom u 11 sati, u prostorijama Policijske uprave istarske, održana zajednička konferencija za medije.

Foto: PU istarska

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Hrvatski ured za osiguranje nastavili su aktivnosti u okviru akcije ''Stop neosiguranim vozilima'' pa je tako danas, s početkom u 11 sati, u prostorijama Policijske uprave istarske, održana zajednička konferencija za medije Policijske uprave istarske i Hrvatskog ureda za osiguranje, s ciljem smanjenja broja neosiguranih i neregistriranih vozila, ali i povećanja stanja sigurnosti u prometu na području Istarske županije.

O problemu i golemim štetama koje na hrvatskim cestama uzrokuju tehnički neispravna, neosigurana i neregistrirana vozila, govorili su  Boris Orlović,  načelnik Odjela za sigurnost cestovnog prometa MUP-a RH,  Marko Petković, načelnik Sektora policije Policijske uprave istarske, Davor Tomičić načelnik Odjela za sigurnost cestovnog prometa Policijske uprave istarske i Hrvoje Pauković, direktor Hrvatskog ureda za osiguranje.

Prema podacima Hrvatskog ureda za osiguranje na području Istarske županije nalazi se  ukupno oko 5000 neosiguranih vozila, s time da se radi o vozilima kojima je istekao rok za obnovu osiguranja više od 30 dana. Na razini cijele Hrvatske može se govoriti o broju neosiguranih vozila, koji je u odnosu na zemlje EU, ali i neke zemlje istočne Europe, još uvijek zabrinjavajuće veliki.  Po udjelu u ukupnom broju neosiguranih vozila u Hrvatskoj, Istarska županija nalazi se na četvrtom mjestu sa 7,23 posto.

Stoga, Hrvatski ured za osiguranje i Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske provode edukacijsku kampanju s ciljem upoznavanja vlasnika vozila sa svim štetnim posljedicama upravljanja neosiguranim vozilom. Ministarstvo unutarnjih poslova je tijekom 2009.  i 2010. godine poduzelo preko 155.000 mjera u svezi neregistriranih i neosiguranih vozila, a u ovojgodininastavlja i intenzivira dosljednu provedbu zakona Republike Hrvatske; dostavlja svakom vlasniku vozila koji u zakonskom roku ne odjavi vozilo i vrati pločice prekršajni nalog i kaznu u iznosu od 700 kuna, pokreće prekršajni postupak zbog upravljanja neosiguranim vozilom - kazne su od 5 do 20 tisuća kuna -, kažnjava vozača vozila kaznom u iznosu od 2000 kuna ukoliko upravlja neregistriranim vozilom ili mu je isteklo važenje prometne dozvole za više od 15 dana, ali i odjavljuje vozilo bez vraćanja prometne dozvole i registracijskih pločica ako je od isteka proteklo više od godinu dana.

Vožnja i posjedovanje neosiguranog i neregistriranog, a neodjavljenog, motornog vozila njegovom vlasniku donosi brojne prekršajne kazne, izostanak odgovarajućeg osiguranja od automobilske odgovornosti može dovesti do katastrofalnog financijskog udara na imovinu vlasnika, odnosno vozača takvog vozila. Naime, u slučaju da vozač, upravljajući neosiguranim vozilom počini štetu, koja se može mjeriti u milijunima kuna, Hrvatski ured za osiguranje će svim oštećenim osobama - žrtvama prometne nesreće koju je skrivilo neosigurano vozilo, naknaditi štete, ali ima pravo potraživati naknadu cjelokupnog isplaćenog iznosa  štete uvećanog za eventualne troškove i kamate od te iste osobe koja je odgovorna za štetu, dakle od vozača odnosno vlasnika neosiguranog vozila.

Upravo ta činjenica govori da se pojedini vlasnik vozila, zbog izbjegavanja troška obveznog osiguranja - u prosječnom iznosu od oko 1400 kuna godišnje, dovodi u izvjesnu situaciju da bude višestruko prekršajno kažnjavan te se u konačnici izlaže opasnosti da sam snosi naknadu štete u prometnoj nesreći  u potencijalno višemilijunskim iznosima.

 ''Neprimjereno velik broj neregistriranih, neispravnih i neosiguranih vozila,  ugrožava sigurnost prometa na cestama za sve sudionike u prometu, nanosi velike materijalne gubitke građanima, gospodarstvu, državnom proračunu, osigurateljima i drugim subjektima, a može predstavljati značajnu smetnju europskom putu Republike Hrvatske. Stoga se Republika Hrvatskamora odrediti prema problemu neosiguranih vozila kao jednom od prioritetnih problema te upotrijebiti sva raspoloživa sredstva kako bi u cijelosti suzbila tu negativnu pojavu koja ugrožava ljudske živote te nanosi velike financijske gubitke.'' – izjavio je Hrvoje Pauković, direktor Hrvatskog ureda za osiguranje.

        Stranica