Poziv na razgovor (intervju)

Slika /2018/zastave policija i rh.jpg

Policijska uprava istarska poziva na razgovor(intervju) kandidate koji su se javili na oglas za prijam namještenika od 20. listopada 2023. godine

Foto: Ilustracija

Komisija za provedbu oglasa za prijam namještenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu istarsku, objavljenog dana 20. listopada 2023. godine u „Narodnim novinama” broj: 122/23., na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Policijske uprave istarske i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, objavljuje
 
 
POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)
 
 
kandidatima/kinjama koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz   Oglasa za prijam namještenika u državnu službu na neodređeno vrijeme (gov.hr) objavljenog dana 20. studenoga 2023. godine u „Narodnim novinama“ broj 122/23., web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Policijske uprave istarske te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za radna mjesta:
 
1. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA, SLUŽBA ZA  MATERIJALNO-FINANCIJSKE POSLOVE, ODJEL USLUŽNIH POSLOVA
 
            - djelatnik na  tekućem održavanju - domar - 1 izvršitelj
 
            - spremačica - 2 izvršitelja/ice
 

Razgovor s kandidatima/kinjama održat će se dana   07. prosinca  2023. godine (  četvrtak) s početkom u 09,00 sati u prostorijama Policijske uprave istarske, Pula, Trg Republike 1.

Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz oglasa o satnici održavanja razgovora  bit će obaviješteni osobno telefonom.


Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas,  te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas. Obavijest će biti dostavljena putem e-pošte a ukoliko ista nije navedena, putem Hrvatske pošte na adresu.
Sve dostane informacije kandidati/kinje mogu dobiti na brojeve telefona 052/523-500 i 052/532-320.

PRAVILA RAZGOVORA (INTERVJUA)
 
Po dolasku na razgovor od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, te koji/e ne pristupe razgovoru (intervjuu) ne smatraju se kandidatima/kinjama u postupku.
 
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine te rezultate ostvarene u dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 5 bodova. 
                                                  
NAPOMENA: za vrijeme boravka u prostoriji gdje se održava razgovor (intervju) kandidati/kinje dužne su poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu oglasa. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje  će biti upozoreni na primjeran način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s razgovora (intervjua), te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka.
 

Stranica