Policijska postaja Buzet: kontakt policajci

Kontakt - policajac: nije raspoređen

Telefon: 052/533 339
 

1. kontaktno područje obuhvaća područje omeđeno sa zapada Ulicom II. istarske brigade, sa sjevera državnom cestom D201, sa juga Riječkom ulicom, te sa istoka državnom cestom D44. Na kontaktnom rajonu nalaze se ulice II. istarske brigade, Riječka ulica, Športska ulica, Ulica A.C. Tonića, Ulica Sjeverna zona i Naselje Baraka.

Kontakt - policajac: Mario Vuković

Telefon: 052/533 339
Mobitel: 095/906 16 08

2. kontaktno područje omeđeno je sa zapada Naseljem Goričica, sa sjevera Trgom Fontana, sa juga Ulicom 1. Maja, te sa istoka Starim Gradom. Na kontaktnom rajonu nalazi se Trg Fontana, Naselje Verona, Ulica 1. Maja, Naselje Goričica, Ulica Augustina Vivode, Ulica S. Konzula, Ulica F. Flege, Ulica P. Budičina, Titov Trg, Ulica M. Laginje, Ulica Petra Flege, Ulica J. Rakovca i dr.