Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova

Sektor pravnih financijskih i tehničkih poslova rješava imovinsko pravne odnose, obavlja kadrovske poslove i skrbi o egzistencijalnim problemima zaposlenika. Za potrebe ustrojstvenih jedinica obavlja nabavu roba, radova i usluga, računovodstvene poslove te skrbi o tekućem održavanju objekata, opreme i tehničkih sustava.        

Radom sektora upravlja načelnik Robert Zenzerović.