Ured načelnika

Ured načelnika policijske uprave obavlja sljedeće poslove:

 • nadzire rad, koordinira prikupljanje podataka i prikuplja podatke o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada Ministarstva unutarnjih poslova te aktivnostima ustrojstvenih jedinica policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području policijske uprave i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica
 • obavlja poslove vezane za izradu i ažuriranje Strateške procjene te nadzor nad njenom provedbom od strane ustrojstvenih jedinica policijske uprave
 • donosi programske i planske dokumente 
 • izrađuje izvješća i prosudbe
 • koordinira poslove vezano za zakonitosti postupanja, radnu disciplinu i poslove postupanja po pritužbama građana u policijskoj upravi te u odnosu na navedene poslove surađuje sa Službom za unutarnju kontrolu i Uredom glavnog ravnatelja policije
 • analizira medijsku prezentaciju svih događaja i aktivnosti iz djelokruga rada policijske uprave te pruža odgovore javnosti u dogovoru s načelnikom policijske uprave.
 • prati i analizira stanje sigurnosti i pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kažnjivih djela u cilju njihove prevencije
 • priprema izvješća o novim pojavnim oblicima kažnjivih radnji i načina njihovog počinjenja
 • planira, izrađuje, organizira i provodi preventivne programa, projekta i aktivnosti policijske uprave te nadzire i koordinira provedbu preventivnih aktivnosti svih ustrojstvenih jedinica policijske uprave
 • priprema izvješća o stanju sigurnosti i poduzetim preventivnim mjerama
 • daje suglasnost na promotivne i preventivne materijale policijske uprave 
 • u provedbi prevencije surađuje s drugim državnim tijelima i organizacijama, jedinicama lokalne i područne samouprave, odgojno-obrazovnim ustanovama, sveučilišnom i znanstvenom zajednicom, strukovnim udrugama, organizacijama civilnog društva i samoorganiziranim građanima
 • informira i savjetuje građane o prevenciji kriminaliteta i mjerama samozaštitnog ponašanja
 • donosi godišnji program obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja službenika
 • provodi i organizira nastavu iz područja opće tjelesne pripreme i borilačkih vještina, vještine gađanja i određenih metodoloških cjelina od interesa za službu, organizira predavanja i obavlja testiranja službenika ustrojstvenih jedinica te obavlja ostale poslove u svezi obrazovanja i usavršavanja
 • u provedbi poslova iz djelokruga rada surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u sjedištu i drugim policijskim upravama.
 
Uredom načelnika upravlja zamjenik načelnika policijske uprave Božo Kirin.