Sektor za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove

Obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava, odobrenja za nabavu i registraciju oružja te izdavanja isprava u svezi oružja građana. Obavlja upravne poslove u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i rješavanja statusa stranaca vezano za kretanje, boravak i rad stranaca. Obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite, reproduciranja glazbe u ugostiteljskim objektima, izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske. Predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provedbi propisa, pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor rada policijskih postaja te obavlja uredske poslove za potrebe policijske uprave.

Radom sektora upravlja načelnik Robi Belušić. 

Dokumenti i linkovi