O nama

Slika /2018/zgrada PUI.JPG

Načelnik PU: Alen Klabot
Adresa:  Trg Republike 1, Pula
Telefon:  052/532 229
e-mail:    istarska@policija.hr

Osoba zadužena za odnose s javnošću: Suzana Sokač
Telefon :   052/532 052
Telefaks:  052/532 060
e-mail:   ssokac@mup.hr


U skladu sa Zakonom o policiji, policijska uprava na području za koje je osnovana procjenjuje stanje sigurnosti, predviđa vjerojatni razvoj sigurnosne situacije, procjenjuje rizike, definira prioritete postupanja te planira mjere i radnje, kao i potrebne resurse, na temelju čega donosi Stratešku procjenu kao temeljni dokument iz djelokruga policije na regionalnoj razini, a na temelju Strateške procjene donosi Strateški plan rada policijske uprave. Policijska uprava usklađuje, koordinira, usmjerava i nadzire rad policijskih postaja te izravno obavlja policijske poslove iz svog djelokruga, a sudjeluje i u obavljanju složenijih poslova iz djelokruga policijskih postaja te obavlja druge poslove utvrđene posebnim propisima
Radom policijske uprave upravlja načelnik uprave.

Policijska uprava istarska je policijska uprava II. kategorije, sa sjedištem u Puli, a obuhvaća područje Istarske županije.

Nadležnost Policijske uprave istarske:

  • nadležnost nad gradovima: Buje, Buzet, Labin, Novigrad, Pazin, Poreč, Pula, Rovinj, Umag i Vodnjan
  • nadležnost nad općinama: Bale, Barban, Brtonigla, Cerovlje, Fažana, Funtana, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Karojba, Kaštelir - Labinci, Kršan, Lanišće, Ližnjan, Lupoglav, Marčana, Medulin, Motovun, Oprtalj, Pićan, Raša, Sveta Nedelja, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi, Svetvinčenat, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar i Žminj

 
U Policijskoj upravi istarskoj djeluju:

Dokumenti i linkovi