Policijska postaja Pazin s ispostavom Buzet: kontakt policajci

Kontakt - policajac: nije raspoređen

Telefon: 052/538 139, 095/906 1608

1. kontaktno područje obuhvaća sjeverozapadni i dio južnog dijela grada Pazina u koje spadaju sljedeće ulice:  Ospicio Mosconi, Prolaz Vincenta od Kastva, Antuna Kalca, Velog Jože, Franine i Jurine, Vladimira Gortana, Trg male funtane, Pristava, B. Milanovića, Družbe Sv. Ćirila i Metoda, 43. Istarske divizije, Vrtlišće, Eugena Kumičića , Stari trg, Franjevačke stube, Trg Hodočasnika, Vladimira Nazora Frana Novljana, Buraj, Šime Kurelića, Hrvatski Trg, Prilaz Kaštelu, Trg istarskog razvoda, Bune kmetova, Josipa Voltića, Šteafnije Ravnić, Mečarski put, Satropazinski put, Nikole Žica, Istarskih Narodnjaka.        

Kontakt - policajac: nije raspoređen

 
Telefon: 052/538 139

2. kontaktno područje obuhvaća sjeveroistočni dio područja grada Pazina u koje spadaju sljedeće ulice: Trg pod lipom, Muntriljska ulica, 15.siječnja, Soline, Trg Slobode, Prolaz Jože Šurana, Narodnog doma, Dinka TZrinajstića, Joakima Rakovca, Gradskih igrališta, Šetalište pazinske gimnazije, Jurja Dobrile, Prolaz Otokara Keršovanija, Miroslava Bulešića, Matka Laginje, Hrvatskog narodnog preporoda, Kolodvorski prilaz, Stareh kostanji, Dubravica, Lakota, M.B.Rašana, Dršćevka, Saše Šantela, Vjekoslava Spinčića, Viktora Cara Emina, Jakova  Volčića,  Vranica i Draželj. 
 

Kontakt - policajac: nije raspoređen


Telefon: 052/538 139

3. kontaktno područje obuhvaća područje općine Motovun te područje općine Karojba.

Kontakt - policajac: Mario Vuković
Telefon:
 052/538 139
 

4. kontaktno područje  omeđeno je sa zapada naseljem Goričica, sa sjevera Trgom Fontana, sa juga Riječkom ulicom te sa istoka državnom cestom D44. Na kontaktnom rajonu protežu se ulice 2. istarske brigade, Riječka ulica, Športska ulica, ulica A.C. Tonića, ulica Sjeverna zona, Naselje Baraka, Trg Fontana, Naselje Verona, ulica 1. Maja, Naselje Goričica, ulica Augustina Vivode te ulice u starogradskoj jezgri grada Buzeta.