Policijska postaja Umag-Umago s ispostavom Buje-Buie: kontakt policajci

Kontakt - policajac: Damir OreškovićTelefon:
 052/533 439, 052/533 437

1. kontaktno područje obuhvaća sjeverni dio sektora sa pripadajućim naseljima prema jugu, sve do ceste D-75 (raskrižje D75-ŽC5124 (Fažansko raskrižje) - Marija na Krasu - Kmeti - Sarbarica - Umag, Zemljoradnička), uključujući ulice Jadranska, Savudrijska, naselja Komunela, Punta i Stella Maris, mjesta Katoro, Zambratija, Bašanija do granice sa 3. teritorijalnim sektorom na zapadu

Kontakt - policajac: Lana Kožar

Telefon: 052/533 439, 052/533 437

2. kontaktno područje obuhvaća područje od granice 1. kontaktnog rajona prema jugu i istoku, uključujući grad Umag, Šetnicu dr. Franje Tuđmana, Ulicu E. Miloša, naselje Moela, naselja sjeverno i južno od državne ceste D300 uključujući naselja Materadu, Martinčiće i Krancete pa sve do granice sa 2. teritorijalnim sektorom (cesta raskrižja ceste D-75 sa žup.cestom ŽC5006-LC50008) na jugu, uključujući mjesta Dolinci, Zakinji i Čepljani te granice sa 3. teritorijalnim sektorom na istoku.
 

Kontakt - policajac: Bruno SmaićTelefon:
 052/533 439, 052/533 437

3. kontaktno područje obuhvaća cjelokupno područje općine Brtonigla, a počinje od raskrižja Ž5006 sa Ž5002 kod auto kampa Finida do završetka mjesta Zidine (uključujući naselje Maredu, Dajlu  Karigador, Lovrečicu, D. i G. Babiće Radine, Lukone, Fernetiće  D.Katunare, Turine, Brtoniglu, Novu Vas, D. i G.Serbane sve do rijeke Mirne, odnosno do lokalne ceste L50043 Mirna-Serbani i do raskrižja ceste D301 sa ŽC5070 kod Kršina, zajedno sa auto kampovima Park Umag i Mareda.
 

Kontakt - policajac: Goran Nikolić
Telefon:
 052/533 439, 052/533 437

4. kontaktno područje obuhvaća područje grada Novigrada s mjestima Salvela (do mjesta Zidine), St.Kontesa, Bužinija, do raskrižja D301 sa ŽC5070 te mjesta Kršin, St.Velika, St.Vinjeri Rožeo, Anenal i dolinu rijeke Mirne do lokalne ceste LC50043 Mirna-Serbani, odnosno do granice s 4. teritorijalnim sektorom i s Policijskom postajom Poreč-Parenzo, sa svim pripadajućim turističkim naseljima i kampovima, osim Marede.

 

Kontakt - policajac: Dragan ŽoratTelefon:
 052/538 940

5. kontaktno područje obuhvaća sam centar grada Buje sa slijedećim ulicama: Istarska, Školski brijeg, Umaška, N. Tesle, Trg J.B. Tita, G. Verdia, F. Carara, A. Manzonia, 1. svibnja, A. Babića, A. Gramscia, Trg Slobode, N. Gabrielia, G. Garibaldi, Matka Laginje i F. Papa.
 

Kontakt policajac: Mauricio Prelac
Telefon:
 052/538 940

6. kontaktno područje obuhvaća obuhvaća mjesta Grožnjan, Oprtalj, Momjan, Šterna, Livade, Gradinje, Istarske toplice, Završje i Kostanjicu.