Policijska postaja Rovinj-Rovigno: kontakt policajci

Kontakt - policajac: nije raspoređen

Telefon: 052/538 239

1. kontaktno područje obuhvaća prostor starog grada Rovinja, područje od ulice Obala V. Nazora prema ACI Marini, naselja Centener i Carpane zaključno do ulice B. Božić, naselja Štanga, Lamanova, Carmelo i Končeta do tvornice za preradu ribe Mirna te ulice Vijenac braće Lorenzetto, Istarskom ulicom do križanja ulice Štanga i B. Božić.

Kontakt - policajac: Josip Pejić
Telefon:
 052/538 239 
 

2. kontaktno područje obuhvaća područje naselja Žminj.

Kontakt - policajac: nije raspoređen

Telefon: 052/538 239

3. kontaktno područje obuhvaća obuhvaća područje naselja Bale i naselja Kanfanar sa mjestima Burići, Marići i Maružini.