Policijska postaja Rovinj-Rovigno: kontakt policajci

Kontakt - policajac: nije raspoređen

Telefon: 052/ 538 280

1. kontaktno područje obuhvaća područje Starog Grada Rovinja, omeđen ulicama: V.B. Lorenzetto, od križanja ulica G. Paliage do križanja s Istarskom ulicom, Ulicom Carducci do križanja Ulice Obala A. Negri do Tvornice duhana Rovinj.

Kontakt - policajac: nije raspoređen

Telefon: 052/ 538 280
  
 

2. kontaktno područje obuhvaća područje obuhvaća grad Rovinj, od ulice Obala V. Nazora prema ACI Marini do rubnih dijelova naselja Centener, naselje      Centener i Carpane do ulice B. Božić, ulicom Istarska, Carducci do ulice Obala A. Negri.

Kontakt - policajac: nije raspoređen

Telefon: 052/ 538 280

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. kontaktno područje obuhvaća naselja Štanga, Lamanova, Carmelo i Končeta do Tvornice za preradu ribe “Mirna”, te V.B. Lorenzetto, Istarsku ulicu do križanja ulice Štanga i B. Božić.

Kontakt - policajac: nije raspoređen

Telefon: 052/ 538 280


4. kontaktno područje obuhvaća mjesto Bale, Kanfanar, Buriće, Mariće i Maružine
 

Kontakt - policajac: nije raspoređen

Telefon: 052/ 538 280

5. kontaktno područje obuhvaća područje  mjesta Žminj s pripadajućim ulicama i trgovima