Policijska postaja Pula-Pola: kontakt policajci

Kontakt - policajac: Vladimir Varelija

Telefon: 052/532 629
Mobitel: 099/217 81 99

 
 
 
 

1. kontaktno područje obuhvaća područje centra grada Pule određeno granicom: Trg Republike - Dalmatinova ulica - Dobrilina - Laginjina - Ulica Giardini - Istarska ulica - Ulica Dubrovačke bratovštine - Poljana Sv.Martina - Rakovčeva ulica - Mletačka - do Trga Republike

Kontakt - policajac: Kristijan Grgorović

 Telefon: 052/532 629 

2. kontaktno područje obuhvaća područje centra grada Pule određeno granicom: od raskrižja Laginjine i Dobriline ulice do raskrižja s Arsenalskom - Flaciusova ulica - Ul. Riva do raskrižja s Ulicom Sv. Ivana - Ulicom Sv. Ivana do raskrižja s Ulicom Dubrovačke bratovštine i Istarske ulice - dijelom Istarske ulice, Giardinima, Laginjinom ulicom do raskrižja sa Dobrilinom.

Kontakt - policajac: nije raspoređen

Telefon: 052/532 629

3. kontaktno područje obuhvaća područje grada Pule od raskrižja ulice Sv. Ivana i ulice Riva, ul. Riva, ulicom Sv. Petra do objekta Silos, Tršćanskom ulicom do Trga na mostu, od Trga na mostu Trinajstićevom do Kukuljičeve, Kukuljičevom do Zlatićevog Trga, od Zlatićevog Trga dijelom Rakovčeve ulice do raskrižja s Pazinskom, dijelom Pazinske ulice do raskrižja s Škaljerovom, Škaljerovom do raskrižja s ulicom Dubrovačke bratovštine te Dubrovačke bratovštine do ulice Sv. Ivana.

Kontakt - policajac: Matija Čakarić

Telefon: 052/532 629

4. kontaktno područje obuhvaća područje Šijane određeno granicom: Trg na mostu - Ulicom 43. istarske divizije do raskrižja s Cestom Prekomorskih brigada - Valturska - Zlatićev trg - dio Stankovićeve ulice - Kukuljevićeva - Trinajstićeva do Trga na mostu. 

Kontakt - policajac: Danijel Rajić

Telefon: 052/532 629
 

  


5. kontaktno područje obuhvaća područje grada Pule od Dobriline ulice do raskrižja s Radićevom ulicom, Radićevom do Rizzijeve ulice, dijelom Rizzijeve do Spinčićeve ulice, Spinčićevom do raskrižja s ulicom Kalpurnija Pisona, Kalpurnija Pisona do raskrižja ulica Gundulićeve, Tomassinijeve, Arsenalske, Arsenalskom ulicom do raskrižja Flacijusove i Dobriline ulice
 

Kontakt - policajac: Hrvoje Hajošević

Telefon: 052/532 629
 

6. kontaktno područje obuhvaća područje Verude od raskrižja Negrijeve, Rizzijeve i Arsenalske ulice - Tomasinijeva ulica - dijelom Budicinove ulice do raskrižja ulica Budicinove, Krležine i Radićeve - Krležinom ulicom - dijelom Ulice Veruda - Ulicom Valsaline - Tomaseova ulica - Ulica Sisplac i Gortanova ulica - Ul. Lj. Posavskog - Kochova ulica - Negrijeva ulica do raskrižja s Arsenalskom i Rizzijevom ulicom.  

Kontakt - policajac: nije raspoređen

Telefon: 052/532 629
 


7. kontaktno područje obuhvaća područje Stoje od raskrižja ulica Kochove i Lj. Posavskog, dijelom ulice Lj. Posavskog do raskrižja s Jeretovom, dijelom Jeretove do raskrižja s ulicom Sv. Polikarpa, ulicom Sv. Polikarpa, Revelanteovom, ulicom Fižela do ulice Valovine, ulicom Valovine do ulice Stoja, ulicom Stoja do ulice Valdefora, ulicom Valdefora do Ulice Valkane, dijelom ulice Valkane do raskrižja s ulicom Veruda, ulicom Veruda do raskrižja s ulicom Ljudevita Posavskog.
 

Kontakt - policajac: nije raspoređen

Telefon: 052/532 629

8. kontaktno područje obuhvaća područje grada Pule od raskrižja ulica Koppova i Rizzijeva, dijelom Rizzijeve do raskrižja s Palisinom ulicom, Palisinom do raskrižja s cestom Prekomorskih brigada, dijelom ceste Prekomorskih brigada do raskrižja s ulicom Verudela i Veruda, ulicom Veruda do raskrižja s Krležinom ulicom, Krležinom do raskrižja s Rizzijevom.

Kontakt - policajac: Igor Čičak

Telefon: 052/532 629
Mobitel: 099/ 915 77 70
 

 
 


9. kontaktno područje obuhvaća područje grada Pule od Trga Republike, Mletačkom ul. do Rakovčeve ulice, Rakovčevom do   raskrižja sa Štiglićevom ul., Štiglićevom do raskrižja s Bastijanovom, dijelom Bastijanove do ulice Kaštanjer, dijelom ulice Kaštanjer do Kvarnerske ulice, Kvarnerskom do Barbalićeve, Barbalićevom do raskrižja sa Santoriovom, krug Opće bolnice, Kirčevom do Mutilske i dijelom Mutilske do Trga Republike.
 

Kontakt - policajac: nije raspoređen

Telefon: 052/532 629

10. kontaktno područje obuhvaća područje grada Pule od Trga Republike, dijelom Mutilske ulice do raskrižja s Nazorovom, Nazorovom, Marsovim poljem do raskrižja s Lošinjskom ulicom, Lošinjskom do ulice Jakova Puljanina, ulicom Jakova Puljanina do Marijanijeve ulice, Marijanijevom ulicom do raskrižja s Radićevom, Radićevom do Dobriline, Dobrilinom do Dalmatinove, Dalmatinovom do Trga Republike.

Kontakt - policajac: nije raspoređen

Telefon: 052/532 629
 

11. kontaktno područje obuhvaća područje mjesta Medulin. 

Radno vrijeme privremene policijske ispostave u Medulinu tijekom srpnja i kolovoza:

  • utorkom od 9 do 12 sati
  • petkom od 18 do 21 sat 

Kontakt - policajac: Andrijana Slunjski

Telefon: 052/532 629
Mobitel: 091/157 64 59
 
 
 
 
 
 
 

12. kontaktno područje obuhvaća područje mjesta Premantura i Banjole.

Kontakt - policajac: nije raspoređen

Telefon: 052/532 629
 

 
 
 
  
 
 

13. kontaktno područje obuhvaća područje grada Vodnjana.

Kontakt - policajac: Marijan Krapec

Telefon: 052/532 629
Mobitel: 095/339 1418

14. kontaktno područje obuhvaća područje mjesta Fažana i otoka Veliki Brijun.