Policijska postaja Pula-Pola: kontakt policajci

Kontakt - policajac: Kristijan GrgorovićTelefon:
 052/532 629

1. kontaktno područje obuhvaća obuhvaća područje od Trga Republike, Dalmatinovom, Dobrilinom, Flaciusovom, Rivom do raskrižja sa Sv. Ivanom, ulicom Sv. Ivana, Ulicom Dubrovačke bratovštine, Poljanom, Sv. Martina do raskrižja s Rakovčevom, Rakovčevom ulicom do Mletačke, te Mletačkom ulicom do Trga Republike.

Kontakt - policajac nije raspoređenTelefon: 052/532 629 

2. kontaktno područje obuhvaća područje od raskrižja ulice sv. Ivana i ulice Riva, ulicom Riva, ulicom 119. brigade do objekta Silos, Tršćanskom ulicom do Trga na mostu, od Trga na mostu ulicom 43. Istarske divizije do raskrižja sa cestom prekomorske brigade do Valturske ulice, Valturskom ulicom, Zlatćev trg, dijelom Rakovčeve ulice do raskrižja s Pazinskom, dijelom Pazinske ulice do raskrižja sa Scalierovom, Scalierovom do raskrižja s Ulicom Dubrovačke bratovštine te Dubrovačkom bratovštinom do ulice Sv. Ivana.
 

Kontakt - policajac: Hrvoje HajoševićTelefon:
 052/532 629

3. kontaktno područje obuhvaća područje od Dobriline ulice do raskrižja s Radićevom ulicom, Radićevom, Krležinom do raskrižja s ulicom Veruda, dijelom ulice Veruda do raskrižja s ulicom Valsaline, dijelom ulice Valsaline do raskrižja s Tommaseovom ulicom, dijelom Tommaseove obuhvaćajući ulicu Sisplac i Gortanovu do ulice Ljudevita Posavskog, ulicom Ljudevita Posavskog do raskrižja s Kochovom ulicom, Kochovom do raskrižja s Negrijevom ulicom i Negrijevom do raskrižja s Arsenalskom, Arsenalskom do raskrižja Flaciusove i Dobriline, Dobrilinom do raskrižja sa Radićevom.
 

Kontakt - policajac: Igor Čičak

Telefon
: 052/532 629

4. kontaktno područje obuhvaća područje od Trga Republike, Mletačkom ulicom do Rakovčeve ulice, Rakovčevom do raskrižja sa Štiglićevom ulicom, Štiglićevom do raskrižja s Bastijanovom, dijelom Bastijanove do ulice Kaštanjer, dijelom ulice Kaštanjer do Kvarnerske ulice, Kvarnerskom do Barbalićeve, Barbalićevom do raskrižja sa Santoriovom, Santoriovom u Kirčevu ullcu obuhvaćajući krug Opće bolnice Pula, Kirčevom do Mutilske, dijelom Mutilske do Trga Republike.
 

Kontakt - policajac: Ana Osmanović
Telefon: 
052/532 629

5. kontaktno područje obuhvaća područje Medulina.
 
 
 

Kontakt - policajac: nije raspoređen


Telefon: 052/532 629

6. kontaktno područje obuhvaća područje Premanture i Banjola

Kontakt - policajac: Dorian KorovTelefon:
 052/532 629

7. kontaktno područje obuhvaća područje Vodnjana

Kontakt - policajac: Marijan KrapecTelefon: 
052/532 629

8. kontaktno područje obuhvaća područje Fažane, otoka Veliki Brijun, na kojemu se nalazi dio Nacionalnog parka Brijuni.