Policijska postaja Poreč-Parenzo: kontakt policajci

Kontakt - policajac: nije raspoređen

Telefon: 052/533 039
 

 
 

1. kontaktno područje obuhvaća područje užeg djela grada Poreča tj. ulice: N. Tesle, Keršovanijeva, M.Grahalića, J. Šurana, P. Budičina, Zagrebačka, 8.marta, Milanovićeva, Trg slobode, Kandlerova, Negrijeva, O.M.Tita, Peškera, Nazorova, Narodni trg, Glavinićeva, Konzula istranina, M.Vlačića, Epulonova, Ribarski trg, Sv. Eleuterija, Voltićeva, Grabarova, Trg F. Supila, Park J. Dobrila, Carda Maximus i dr.
 

Kontakt - policajac: nije raspoređen

Telefon: 052/533 039

2. kontaktno područje obuhvaća područje novog naselja grada Poreča tj. ulice: Vukovarska, K. Huguesa, R. Končara, Turistička, Ž. Somogy, I. L. Ribara, S. Vukelića, A. Butorac, A. Vivode, M. C. Benussija, Trg Kneza Branimira, V.Š. Paje, B: Valente, N. Dimić, K. Pejnović i Velog Jože.

Kontakt - policajac: Mario Andrić

Telefon: 052/533 039
 

 
 
 

3. kontaktno područje obuhvaća ulice: Gimnastička, V. Spinčića, G. Kalčića, M. Milohanovića, M. Balote, M. Vlašića, I.M. Ronjgova, R. Stipe, D. Gervaisa, A. Guština, V.C. Emina, M. Lombarda, B. Parentina, D. Trinajstića, M. Giuseffija, P. Preradovića, A. Šantića, T. Ujevića, I. Andrića, I.G. Kovačića, F. Prešerna, Pulska, Pazinska, Rovinjska, 30. travnja, Motovunska, Tarska, Višnjanska, Vrsarska, Lovrečka i Kaštelirska.

Kontakt - policajac: nije raspoređen

Telefon: 052/533 039

 

 

4. kontaktno područje obuhvaća područje grada Poreča - naselje Finida s ulicama: Glagoljaška, Ilirska, 43. istarske divizije, naselje Špadići s ulicama: Brionska, Hvarska, Lošinjska, Paška, Rapska, Creska, Bračka, Korčulanska, Primorska, Jadranska, Dalmatinska i Istarska.

Kontakt - policajac: Magdalena Gruić

Telefon: 052/533 039
 
 
 
 
 
 


5. kontaktno područje obuhvaća područje naselja Červar Porat.
 

Kontakt - policajac: nije raspoređen

Telefon: 052/533 039

6. kontaktno područje obuhvaća naselje Tar s ulicama: Borgo, Brajde, Glavica, Istarska, Partizanska, Pazinska, Porečka, Riječka, Sv. Martina, Tar i V. Gortana.

Kontakt - policajac: Marin Bušljeta

Telefon: 052/533 039
 

7. kontaktno područje obuhvaća područje općine Vrsar i Funtana

Kontakt - policajac: nije raspoređen

Telefon: 052/533 039


8. kontaktno područje obuhvaća područje općine  Višnjan