Na koji način ostvariti kontakt s kontakt policajcem?

Slika /2018/policija s građanima.jpg

 

Građani  mogu  ostvariti  kontakt  s kontakt   policajcem osobno  na kontaktnom  području, telefonom preko dežurstva policijske postaje, putem mobilnog telefona s kontakt-policajcem koji ima na zaduženju mobitel.  Brojeve telefona i mobitela kontakt policajaca možete saznati na našim web stranicama.

Na kontaktnom području  u suradnji s gradonačelnicima gradova i načelnicima općina postavljeni su „sandučići povjerenja“  u zgradi Grada Pule, zgradi poglavarstva Grada Vodnjana, zgradi poglavarstva Grada Novigrada,  zgradi Općine Fažana, zgradi Općine Vrsar i zgradi Grada Novigrada. „Sandučić povjerenja“ je postavljen s ciljem da se građanima omogući da sve svoje pisane prijedloge, a koji se odnose na poboljšanje stanja sigurnosti, ili druge prijedloge od značaja za sigurnost na svom području mogu ostaviti u sandučiću povjerenja i na takav način mogu ostvariti kontakt s kontakt-policajcem.