Prijevare putem pretplatničkih ugovora s operaterima telekomunikacijskih usluga

Slika /2023/euri 1.jpg

Upozoravamo građane da ne pristaju na bilo kakve nerealne prijedloge osoba, koje od njih traže da osobno sklapaju pretplatničke ugovore i njima predaju mobilne telefone, uz obećanje da će za to dobiti novčanu naknadu, a kasnije neće biti u obvezi plaćati mjesečne račune. Naime,  kao potpisnici ugovora sami će biti odgovorni za ispunjavanje ugovorenih obveza.

Ujedno pozivamo građane da vode računa o zaštiti svojih osobnih podataka, poglavito onih koji su inače nedostupni drugim osobama, a mogu poslužiti za sklapanje bilo kakvih ugovornih odnosa. Posebnu pažnju je potrebno obratiti na davanje ili ostavljanje osobnih dokumenata ili njihovih preslika bez nadzora, na mjestima koja omogućuju pristup drugim osobama, te njihovu neovlaštenu uporabu. Također savjetujemo da o navedenom upozore i starije članove svojih obitelji, s obzirom na to da starije osobe, zbog odmakle životne dobi, neznanja i neupućenosti, često postaju žrtve različitih prijevara. U slučaju da su oštećeni kaznenim djelom ili posumnjaju u mogućnost počinjenja kaznenog djela, potrebno je odmah obavijestiti policiju na broj 192.