Prometovanje u kružnom toku

Slika /2019/kružni tok.JPG

 

Praćenjem prometovanja vozila na križanjima s kružnim tokom prometa, utvrđene su određene anomalije koje za posljedicu imaju događanje prometnih nesreća i stradavanje sudionika u prometu. Pravila ponašanja vožnje u kružnom toku, kao i pravilo desne strane razumljivo je, međutim, nekim vozačima takva regulacija prometa je novost i teško se snalaze, kao i navike vožnje koje se teško mijenjaju. Dojam koji se može steći promatrajući prometovanje vozila na kružnom toku upućuje da na kružnim tokovima vlada pravilo bržeg ili jačeg, odnosno pravilo dogovornog prometa između vozača.

Kružni tok prometa je križanje u kojom se promet odvija kružno, u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu. Kružni tok je označen vertikalnom prometnom signalizacijom, odnosno prometnim znakom izričite naredbe ''kružni tok prometa'', a može imati jednu ili više prometnih traka. Kružni tokovi se grade u cilju povećanja razine sigurnosti i optimalne protočnosti prometa.  Na ulazu u kružni tok, uz postavljeni prometni znak, obično se postavlja  i prometni znak ''raskrižje s cestom s prednošću prolaza''. Vozila koja ulaze u kružni tok prometa moraju ustupiti prednost vozilima koja su već u kružnom toku: pravovremeno smanjiti brzinu kretanja, po potrebi zaustaviti se i fazu uključivanja izvesti bez izazivanja opasnosti ili smetnje drugim vozilima. Prilikom uključivanja vozila u kružni tok, vozač nema obavezu uključivanja pokazivača pravca, obzirom  je smjer vožnje jasan.

Kada se približavate križanju sa kružnim tokom prometa neophodno je da:

  • pravovremeno uočite znakove za vođenje prometa ispred kružnog toka,
  • planirate svoju vožnju i donesete odluku o kretanju ka vašem odredištu (na kojem dijelu kružnog toka ćete se isključiti),
  • izaberete odgovarajuću prometnu traku, a po potrebi prestrojite se pravovremeno i sigurno,
  • prilagoditi brzinu kretanja te ustupiti prvenstvo prolaza vozilima koja se kreću kružnim tokom (ako u križanju ne vrijedi desno pravilo ili pak prometnom signalizacijom nije na drugi način reguliran promet).

 

Kod kružnih tokova sa više prometnih traka i ovisno od odredišta u koje želite stići, potrebno je izabrati pravilan smjer kretanja. Ako postoje horizontalna i vertikalna signalizacija u kružnom toku neophodno je istu slijediti i uvažavati. Brzina kretanja vozila treba se prilagoditi građevinsko-tehničkim elementima križanja i prometu drugih vozila, a potrebno je izbjegavati nepotrebna ubrzavanja i pretjecanja. Kod promjene prometne trake nužno je pravovremeno dati pokazivač pravca. Ako je drugi vozač u fazi prestrojavanja, prilagodite brzinu i olakšajte mu promjenu prometne trake.

Prilikom isključivanja vozila iz kružnog toka prometa, neophodno je pozorno pratiti uvjete prometa oko vašeg vozila, pravovremeno uključiti desni pokazivač smjera kretanja te obratite pozornost na opasnost presijecanja smjerova vožnje kako bi se izbjegli prometni konflikt.